McAfee

McAfee Vshield ผู้ปกป้องคอมพิวเตอร์

เรามาดูกันในส่วนของ McAfee Vshield กันก่อนครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่า McAfee Vshield จะถูกเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งาน จากนั้นก็จะคอยป้องกันคอมพิวเตอร์ของเราจากไวรัส โดยจะแจ้งให้ทราบทันที ถ้ามีไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราครับลองดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน ของ McAfee Vshield เพื่อดูสถานะการแสกนไวรัสในระบบ หรือ System Scan Virus ดูนะครับ

ภายใน System Scan Status 

จะเห็นว่ามีการแสกนไวรัสที่อาจจะเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของเรา 4 แบบด้วยกัน ดังนี้
 • System Scan สำหรับการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเอง โดยจะบอกไฟล์ที่บันทึกการสแกนไวรัสไว้ล่าสุด รวมถึงสถิติในการ สแกนไวรัส ไฟล์ที่ติดไวรัสที่ตรวจพบ และมีการกำจัด (Clean) ลบไฟล์ที่ติดไวรัสทิ้ง (Deleted) หรือย้ายไปที่ใด (Moved) บ้าง
 • E-Mail Scanสำหรับการสแกนไวรัสที่จะมาจากอีเมล์ ในรูปของไฟล์ที่แนบ (Attach) ในรูปแบบของไฟล์ฟอร์แมตต่าง ๆ เช่นเดียวกันก็จะบอก ถึงการสแกนไวรัสไว้ล่าสุด รวมถึงสถิติในการสแกนไวรัส ไฟล์ที่ติดไวรัสที่ตรวจพบ และมีการ Clean, Deleted หรือ Movedอย่างไรบ้าง
 • Download Scan สำหรับการสแกนไวรัสที่จะมาไฟล์ดาวน์โหลดจากเว็บไซท์ต่าง ๆ แน่นอครับเราคงไม่ห่วง หากเว็บไซต์ที่เราดาวน์โหลดนั้น ได้มาตราฐาน แต่บก็ไม่แน่ครับ ปลอดภัยไว้ก่อน เช่นเดียวกันก็จะบอกถึงการสแกนไวรัสไว้ล่าสุดรวมถึงสถิติในการสแกนไวรัสไฟล์ที่ติดไวรัส ที่ตรวจพบ และมีการ Clean, Deleted หรือ Moved อย่างไรบ้าง
 • Internet Filter สำหรับการสแกนไวรัสในขณะที่เราใช้อินเตอร์เน็ต โดยจะตรวจสอบในส่วนของจาวาแอ็พเพล็ต (Java Applets), แอคทีฟเอ๊กซ์คอนโทรล (ActiveX Controls) และเว็บไซท์ที่เราเข้าไป (Internet Sites) เยี่ยมชม

การตรวจสอบของ McAfee Vshild จะทำในแบบเบื้องหลัง ไม่มีผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราครับ แต่หากเงื่อนไขการสแกน ส่วนใด ที่เราไม่ต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม Enable ทางด้านล่าง ให้เป็น Disable ครับ

McAfee VirusScan ผู้พิฆาตไวรัส

หลังจากที่ดูในส่วนของ McAfee Vshield กันไปแล้ว เรามาดูกันในส่วนของ McAfee VisusScan กันบ้างซึ่งจะเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ตรวจสอบ และกำจัดไวรัสออกจากคอมพิวเตอร์ของเรา ต่างจาก McAfee Vshield ที่คอยเฝ้าระวังเท่านั้น ให้เราลองดับเบิ้ลคลิกไปที่ไอคอน ของ McAfee Virus Central ครับ จะได้หน้าตาของโปรแกรม

จะเห็นว่า McAfee VirusScan มีหน้าตาอินเทอร์เฟสที่สวยงาม และใช้งานง่ายมาก แต่ก่อนอื่น เรามาดูกันในส่วน Setting กันก่อน ที่จะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขการทำงานของ McAfee VirusScan ให้เราใช้เมาส์คลิกไปที่ปุ่ม Setting เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม Setting แล้ว จะเกิดไดอะล็อกบ๊อกซ์ Scan Settings ขึ้น ดังรูปที่ 5

โดยจะมีเงื่อนไข 3 ส่วนให้เรากำหนดดังนี้

 • Detection สำหรับกำหนดไดร์ฟที่จะให้ McAfee VirusScan ตรวจสอบโดยเราสามารถเลือกที่จะเพิ่ม หรือลบไดร์ฟที่ต้องการหรือไม่ต้อง การใด ๆ ออกได้ โดยการคลิกแล้วเลือกปุ่ม Add, Edit และ Remove ทางด้านล่าง และในส่วนของ What to scan จะให้เราเลือกเงื่อนไขการ สแกนไวรัส ว่าต้องการให้แสกนในส่วนใดของระบบบ้าง ประกอบด้วย
 • Scan Memory คือการตรวจสอบไวรัสในหน่วยความจำ (Memory)
 • Scan boot sectors การตรวจสอบไวรัสในบูตเซกเตอร์ของดิสก์
 • Compressed files คือการตรวจสอบไวรัสในไฟล์ที่มีการย่อข้อมูลหรือ Archive ที่คุ้นเคยก็เช่น Zip ไฟล์ เป็นต้น หรือไฟล์ที่ได้มาจากการ ดาวน์โหลดต่าง ๆ ไงครับ
 • Start Automatically คือ การกำหนดให้ McAfee VirusScan ทำงานโดยอัตโนมัติหากตรวจพบโดย McAfee Vshield ส่วนตัวเลือกอีกชุดทางด้านล่างจะประกอบด้วย
 • All files คือการตรวจสอบไฟล์ทุกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งใช้เวลานานครับ
 • Program file only คือ การตรวจสอบไฟล์โปรแกรมเพียงอย่างเดียว ก็ได้แก่ไฟล์ .exe, .com, .dll เป็นต้นครับ หรือหากอยากที่จะระบุฟอร์แมต ของไฟล์เพิ่มเติม ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Extension… ที่อยู่ด้านข้างครับจะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Program File Extensions ดังรูป ให้เราคลิกปุ่ม Add… เพื่อเพิ่มฟอร์แมตไฟล์ที่ต้องการ หรือคลิกเลือกฟอร์แมตที่ไม่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Remove เพื่อไม่แสกนไฟล์ ฟอร์แมต นั้นๆ ครับ

นอกจากนี้แล้วหากต้องการกำหนดเงื่อนไขการทำงานเพิ่มเติมอื่น ๆ เพิ่มเติมให้เราคลิกที่ปุ่ม Heuristic… จะเปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Heuristics Scan Settings ดังรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Enable heuristics scaning สำหรับเลือกว่า เราต้องการที่จะให้มีการแสกนไวรัสเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อเลือกที่ตัวเลือกนี้ จะสามารถใช้เงื่อนไข ย่อย 3 เงื่อนไขดังนี้

 • Enable marco heuristics scanning คือการให้มีการแสกนไวรัสมาโครที่จะเกิดกับไฟล์ตระกูล ไมโครซอฟท์ออฟฟิศต่าง ๆ
 • Enable program file heuristics scanning คือการให้มีการแสกนไวรัสโปรแกรม
 • Enable marco and program file heuristics scanning คือการแสกนไวรัสมาโครและโปรแกรมไฟล์ทั้งสองแบบเลยทีเดียว ส่วนทางด้านล่าง จะมีตัวเลือก Remove all macros when cleaning infected documents คือกำหนดให้เมื่อแสกนพบไวรัสมาโครแล้วให้ Clean ทิ้งได้เลยครับ แนะนำให้เลือกตัวเลือกเหล่านี้ไว้นะครับ
 • Action Action สำหรับกำหนดการทำงานว่า เมื่อ McAfee VirusScan พบไวรัสแล้วจะสั่งให้จัดการอย่างไร ซึ่งเราสามารถเลือกได้จากกรอบ รายการลิสต์บ๊อกซ์ (ListBox) ทางด้านล่าง ดังรูปซึ่งประกอบด้วย
 • Prompt user for action แจ้งให้ผู้ใช้ทราบและดำนเนินการต่อไป และเราสสามารถเลือกปกติโปรแกรมจะกำหนดตัวเลือกนี้ให้ครับ
 • Quarantine ย้ายไฟล์ที่ติดไวรัสนั้น ไม่ให้แพร่กระจายไปยังไฟล์อื่น ๆ โดยเราจะต้องกำหนดโฟลเดอร์ที่เราต้องการไว้ที่ช่อง Folder to move to ทางด้านล่างครับ
 • Clean infected file automatically ทำความสะอาด (Clean) ไวรัส ออกจากไฟล์
 • Delete infected file automatically ลบไฟล์ที่ติดไวรัสทิ้งตรงนี้อันตรายนะครับ หากไฟล์นั้นเป็นไฟล์โปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลที่มีความ สำคัญ
 • Continue scanning แสกนไวรัสต่อไป

สำหรับกำหนดให้ McAfee VirusScan ยกเว้นการสแกนไวรัสกับไฟล์, โฟลเเดอร์ หรือไดร์ฟที่เรากำหนดปกติโปรแกรมจะกำหนด ไม่ให้มีการสแกนไฟล์ที่ Recycle Bin เพราะไม่จำเป็นเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เราลบแล้ว เราสามารถแก้ไขรายการ Exclusion ได้โดยคลิกที่ปุ่ม Add, Edit และ Remove เพื่อเพิ่ม, แก้ไขและลบรายการได้ ซึ่งจะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ให้แก้ไข โดยคลิกที่ปุ่ม Browse รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการสแกนเพิ่มเติมทางด้านล่างครับ

ตรวจสอบประวัติการสแกนด้วย Activity Log ทุกครั้งที่มีการสแกนไวรัส McAfee VirusScan จะบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นไฟล์ เรียกว่า Log File เราสามารถตรวจดูได้ด้วยการคลิกไป ที่ปุ่ม Activity Log ดังรูปที่ 9 McAfee VirusScan จากนั้นคลิกเลือก VirusScan Log ที่ต้องการที่ส่วน Activity Log ดังรูปที่ 10 โปรแกรม จะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆให้ทราบทางด้านล่างซึ่งมีรายละเอียด 2 ส่วนคือ

 • Scan Settings บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชั่นที่ใช้, ข้อมูลไวรัสที่ใช้ (Virus Definition), ไดร์ฟที่แสกน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพบไวรัสหรือไม่ จำนวนไฟล์ที่แสกน และที่ติดไวรัส เป็นต้น
 • Scan Summary บอกรายละเอียดของสถิติการแสกนว่าแสกนไฟล์ไปแล้วจำนวนกี่ไฟล์พบไวรัสแต่ละแบบกี่ไฟล์ Clean ไปแล้วกี่ไฟล์ Delete ไปแล้วกี่ไฟล์เป็นต้นคลิกที่ปุ่ม Activity Log เพื่อดูประวัติการแสกนเลือกดู VirusScan Log ที่ต้องการ

และในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะบันทึก VirusScan Log ตัวใด ๆ เราก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่รายการนั้น ๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Clear หรือหากต้องการพิมพ์ออกมาดู ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม Print หรือต้องการไปแก้ไขรายละเอียดของ VirusScan Activity Log ได้โดยคลิกที่ปุ่ม Logging Setting ก็จะได้ไดอะล็อกบ๊อกซ์ Activity Log Properties ดังรูปที่ 11 ให้คลิกเลือก Enable ในส่วนที่ต้องการรวมถึงกำหนด โฟลเดอร์โฟลเตอร์ที่ต้องการเก็บในช่อง Folder

Enable ในส่วนที่ต้องการให้มีการบันทึกใน Activity Log

เมนู Options ของ McAfee VirusScan อินเตอร์เฟสของ McAfee VirusScan ส่วนใหญ่จะออกแบบมาให้ทันสมัย ใช้งานง่ายคือจะเป็นปุ่มเอฟเฟ็คเสียส่วนใหญ่ เมนูก็มีเพียงใหญ่ ๆ 2 เมนูเท่านั้นคือ Options กับ Help เท่านั้น เรามาดูในส่วนของเมนู Options กันก่อนครับ
เมนู Options ประกอบด้วยเมนูย่อย 5 เมนูด้วยกัน ดังรูปที่ 12 ที่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เมนู Options

Tools เป็นเมนูที่รวบรวมเครื่องมือเสริมในการใช้งานโปรแกรม ประกอบด้วย Safe & Sound สำหรับสร้างข้อมูลสำรองของไฟล์หรือข้อมูล ที่มีในคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งในส่วนนี้จะเป็นลักษณะของตัววิเศษหรือวิซาร์ด (Wizard) ทำตามไปทีละขั้นตอนครับ เราสามารถเลือกเงี่อนไขว่าต้องการที่จะทำได้คือ Create a new backup set สร้างชุดข้อมูลสำรองใหม่ Modify an existing backup set properties แก้ไขคุณสมบัติของชุดสำรองข้อมูลที่มีอยู่ Delete a backup set ลบชุดสำรองข้อมูลทิ้งไป Repair or rebuild a backup set ซ่อมแซมหรือสร้างชุดสำรองข้อมูลที่มีอยู่ใหม่ Emergency Disk สำหรับการสร้างแผ่นบูตฉุกเฉิน ดังภาพที่ 13 ในกรณีที่เราถูกไวรัสตัวร้ายเล่นงานแล้ว แน่นอนครับว่าการสแกนด้วยฮาร์ดดิสก์อาจผิดพลาดไปได้ อาจจะมองไม่เห็นไวรัสแล้ว เราจึงต้องใช้แผ่นฉุกเฉินนี้บูตเครื่องขึ้นมา แล้วจึง Clean ไวรัสออกจากระบบ คอมพิวเตอร์ของเรา ปกติตอนติดตั้งโปรแกรม McAfee VirusScan ก็จะให้เราทำแผ่น Emergency Disk นี้ด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยหรือ เราอาจสร้างภายหลังจากเมนู Option > Emergency Disk นี้ก็ได้ครับ การทำงานของตัวเลือกนี้ก็เป็น Wizard เช่นกันครับ

Virus Info สำหรับดูข้อมูลรายละเอียดของไวรัสที่ McAfee VirusScan รู้จักผ่านทางเว็บไซท์ของ McAfee แต่กรณีนี้ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยนะครับ

Vshield Properties Vshield Properties ในตอนต้นเราได้กล่าวถึง Vshield กันแล้ว Vshield จะถูกโหลดขึ้นมาอัตโนมัติ ทำงานเบื้องหลังในการตรวจสอบไวรัสซึ่งเราสามารถกำหนดคุณสมบัติของ Vshield ได้จากเมนูนี้ ดังรูป จะเห็นว่ามี 5 คุณสมบัติด้วยกัน คือ

System Scan Properties

System Scan สำหรับกำหนดคุณสมบัติในส่วนการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะประกอบด้วย Detectionสำหรับกำหนดเหตุการณ์ที่จะสแกนรวมถึงประเภทของไฟล์ ซึ่งมี 4 ส่วนสำคัญคือ

 • Scan files on กำหนดว่าจะให้แสกนไฟล์เมื่อใด ซึ่งประกอบด้วย เมื่อทำงาน (Run), เมื่อสร้าง (Create), เมื่อก๊อปปี้ (Copy) และเมื่อเปลี่ยนชื่อ (Rename)
 • Scan floppies on กำหนดการแสกนฟล็อปปีดิสก์ ซึ่งประกอบด้วย แสกนเมื่อมีการเรียกใช้ (Access) และเมื่อเราปิดเครื่อง (Shutdown)
 • What to scan กำหนดว่าต้องการแสกนไฟล์ประเภทไหน ซึ่งประกอบด้วย ให้แสกนทุกไฟล์ (All files) ไฟล์ที่มีการย่อข้อมูล (Compressed files) หรือไฟล์โปรกแรมอย่างเดียว จำพวก EXE, COM, DLL เป็นต้นหรือหากเราต้องการเพิ่มเติกประเภทของไฟล์ใด ๆ อีก ให้คลิกที่ปุ่ม Extensions
 • General กำหนดการทำงานทั่วไปประกอบด้วย System scan can be disabled คือสามารถยกเลิกการแสกนระบบได้ และ Show icon in the Taskbar คือ ให้แสดงไอคอน Vshield ที่ทาสก์บาร์ของวินโดวส์เช่นเดียวกับการกำหนดในส่วนของ Scan Setting ที่กล่าวไปตอนต้นครับ
 • Alert สำหรับกำหนดการเตือน (Alert) เมื่อแสกนพบไวรัสซึ่งสามารถกำหนดให้แจ้งผ่านทางเน็ตเวริกได้รวมถึงกำหนดว่าจะให้เตือนเป็นข้อความหรือเสียงก็ได้
 • กำหนดการสร้าง Activity Log เพื่อรายงานผลการแสกนไวรัสดังที่อธิบายมาก่อนหน้าครับ
 • Exclusion กำหนดการยกเว้นการแสกนไดร์ฟ, โฟลเดอร์และไฟล์ที่เราต้องการ
 • E-Mail Scan สำหรับกำหนดคุณสมบัติในส่วนการแสกนไวรัสในการรับอีเมล์ ซึ่งประกอบด้วย
 • Detection สำหรับกำหนดการแสกนอีเมล์ในกรณีที่มีการแนบไฟล์ (Attach File) มาด้วย โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีการแสกนทุกไฟล์ หรือเฉพาะไฟล์โปรแกรมอย่างเดียว ตัวเลือกจะคล้าย ๆ กับ System Scan ครับ ทดลองใช้ดู
 • กำหนดว่าจะให้ Vshield จัดการกับไฟล์ที่แนบมาอย่างไร ถ้าพบไวรัส ซึ่งประกอบด้วย การ Clean, Delete, Exclude เป็นต้น คล้ายๆ กับ Action ของ Scan Setting ครับ
 • สำหรับกำหนดการเตือน (Alert) เมื่อแสกนพบไวรัสซึ่งสามารถกำหนดให้แจ้งผ่านทางเน็ตเวริก รวมถึงการกำหนด Email Alert ให้มี การส่งเมล์กลับไปยังผู้ส่ง หรือส่งเมล์แจ้งเตือนมาให้กับเราก่อนก็ได้รวมถึงกำหนดได้ว่าจะให้เตือนเป็นข้อความหรือเสียงเช่นเดียวกัน
 • กำหนดการสร้าง Activity Log เพื่อรายงานผลการแสกนไวรัสดังที่อธิบายมาก่อนหน้าครับDownload Scan

สำหรับกำหนดให้มีการแสกนไฟล์ที่ได้มาจากการดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วย

 • สำหรับกำหนดประเภทของไฟล์ที่แสกน ได้แก่ ไฟล์ทุกไฟล์ ไฟล์โปรแกรมและไฟล์บีบอัด
 • กำหนดว่าจะให้ Vshield จัดการกับไฟล์ที่แนบมาอย่างไร ถ้าพบไวรัส ซึ่งประกอบด้วย การย้ายไฟล์นั้นออก (Move) ลบทิ้ง (Delete) และให้แสกนต่อไป
 • Alert สำหรับกำหนดการเตือน (Alert) เมื่อแสกนพบไวรัสซึ่งสามารถกำหนดให้แจ้งผ่านทางเน็ตเวิร์กรวมถึงกำหนดได้ว่าจะให้เตือนเป็นข้อความหรือเสียงเช่นเดียวกัน
 • Report กำหนดการสร้าง Activity Log เพื่อรายงานผลการแสกนไวรัสดังที่อธิบายมาก่อนหน้าครับInternet Filter สำหรับกำหนดให้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ที่อาจมีคำสั่ง (Applet) ที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 • Detection ป้องกันคำสั่ง Java และ ActiveX รวมถึงการป้องกัน (Block) เว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้มีการติดต่อด้วย (Banned Site) โดยกำหนดได้ทั้ง IP Address และ Internet URL
 • Action กำหนดว่าจะให้ Vshield จัดการกับเว็บไซต์ที่มีคำสั่งอันตรายเหล่านี้รวมถึงเมื่อมีการติดต่อ Banned Site ด้วย
 • Alert สำหรับกำหนดการเตือน (Alert) เมื่อพบคำสั่งที่อาจเป็นอันตราย และ Banned Site
 • Report กำหนดการสร้าง Activity Log เพื่อรายงานผลการแสกนไวรัสดังที่อธิบายมาก่อนหน้าครับSecurity สำหรับกำหนดรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าไปแก้ไข Vshield Properties   เพราะในบางครั้ง เราอาจจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์กับคนอื่น ซึ่งหากใครก็สามารถไปกำหนด Vshield Properties ได้แล้วบางครั้งอาจกำหนดค่าไว้ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา ก็ควรใส่รหัสผ่านเพื่อ รักษาความปลอดภัยไว้ได้ ซึ่งสามารถทำได้ 2 ระดับด้วยกันจากตัวเลือก Pages to password protect ดังนี้
 • Password-protect all options on all properties pages หมายถึงรหัสผ่านนี้จะป้องกันทุก ๆ เงื่อนไขของการแสกนแต่ละแบบ ได้แก่การแสกน System, E-Mail, Download และ Internet
 • Password-protect selected properties pages only หมายถึงรหัสผ่านนี้จะป้องกันเฉพาะเงื่อนไขของการแสกนแต่ละแบบเท่านั้น ได้แก่การแสกน System, E-Mail, Download และ InternetDesktop Icon

Desktop Icon สำหรับแสดงว่าจะให้แสดงชอร์ตคัต McAfee VirusScan Central บนหน้าจอเดสก์ท็อปหรือไม่

Central Sound Central Sound สำหรับแสดงว่าจะให้มีการส่งเสียงในขณะที่คลิกที่ปุ่มหรือเมนูต่าง ๆ ของ McAfee VirusScan หรือไม่

Help สำหรับเรียกระบบช่วยเหลือ (Help) ในกรณีที่สงสัยในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม หรือข้อมูลต่าง ๆ ของโปรแกรม ดังรูป

ได้เวลาจัดการไวรัสแล้วถึงตอนนี้แล้วเราคงเข้าใจการกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม รวมถึงองค์ประกอบอินเทอร์เฟสของ McAfee VirusScan กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับเราจะลองมาลองตรวจสอบไวรัสในคอมพิวเตอร์ของเรากันเลยดีกว่าเผื่อว่ามีไวรัส ก็คงจะถึงเวลาที่จะจัดการให้สิ้นซากกันไปเลยครับ เริ่มจากการเรียก McAfee VirusScan ขึ้นมาก่อนครับ ด้วยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน McAfee VirusScan จะแสดงขึ้นมา ดัง

ในกรณี นี้ผมสมมติว่าต้องการแสกนไวรัสในไดร์ฟ C ของนะครับก็ให้เลือกไปที่ไดร์ฟ C ตรงส่วน Where & What ครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Scan Now เพื่อสั่งให้โปรแกรมเริ่มแสกนไวรัส โปรแกรมจะเริ่มแสกนหาไวรัสทันทีดูได้จากบริเวณด้านล่างของโปรแกรมว่าขณะนี้แสกนไฟล์อะไรอยู่ซึ่งหากฮาร์ดดิสก์เรามีขนาดใหญ่ คงต้องรอนานสักหน่อยนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ในการแสกนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าด้วยครับ เมื่อโปรแกรมสแกนไวรัส เสร็จแล้ว จะแสดงผลที่ได้ให้ทราบทางด้านกรอบด้านล่างของโปรแกรมก็เป็นอันว่าจบขั้นตอน แต่หากพบไวรัส เราก็เลือกเอาครับ ว่าจะ clean, delete หรือ quarantine จากปุ่มทางด้านล่าง เป็นยังไงกันบ้างครับถึงตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่า McAfee VirusScan มีความสามารถสูง เนื่องจากรู้จักไวรัสเกือบทุกประเภท (ต้อง Update Virus Definition บ่อยๆ ด้วยนะ) มีตัวเลือกในการตรวจสอบไวรัสที่หลากหลายนอกจากนี้ตัวโปรแกรมก็ใช้ งานง่ายอีกด้วย ถึงเวลาแล้วครับ ที่เราต้องปกป้องคอมพิวเตอร์ของเรา จากเจ้าพวกไวรัสตัวร้ายประเภทต่าง ๆ ก่อนที่จะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งตัวคุณและคนรอบข้าง บอกลาไวรัสกันเลยสิครับ

ที่มา: http://www.dmh.go.th
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s