4. ธุรกิจใดบ้างที่สามารถใช้ระบบ ERP ได้

ERP เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง  สำหรับธุรกิจขนาดย่อมหรือเล็กนั้น อาจจะต้องเลือกใช้โปรแกรมขนาดเล็กลงมาหรือเลือกใช้เฉพาะบางโมดูลตามความจำเป็น อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการไม่รู้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้อง การควบคุมสินค้าคงคลัง และการวางแผนและการควบคุมการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถนำไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกต้องได้โดยง่าย หากได้รับคำแนะนำและนำระบบ ERP เข้าไปใช้อย่างเหมาะสม

ERP กับธุรกิจ

         ERP จะให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจ ด้วย ERP เมื่อตัวแทนบริการลูกค้ารับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเติมคำสั่งซื้อให้สมบูรณ์ เช่น ประวัติการสั่งซื้อและอัตราเครดิตของลูกค้า ระดับสต็อกสินค้าของบริษัท และตารางเวลาขนส่งสินค้า เมื่อแผนกหนึ่งเสร็จงานกับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คำสั่งซื้อนั้นก็จะเดินทางอัตโนมัติผ่านระบบ ERP ไปยังแผนกถัดไป การค้นหาว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวอยู่ที่ใดในขณะใดขณะหนึ่ง พวกเขาก็เพียงแต่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ERP และติดตามข้อมูลที่อยากรู้ ด้วยการทำงานลักษณะนี้ ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อเร็วกว่า และมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าที่เคยเป็นมา อย่างไรก็ตาม การImplementระบบ ERP ไม่ได้จบลงแค่การติดตั้งโซลูชั่น ERP เพียงอย่างเดียวเท่านั้น องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องตระหนักว่า ERP เป็นระบบที่ต้องการการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ และเดินทางผ่านขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกัน ถ้าคุณเป็นองค์กรหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวสู่โลกของ ERP แล้ว คุณต้องทำการตัดสินใจอย่างหนักเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงาน ข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรม เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น การตั้งค่ามาตรฐานใหม่ การยกเลิกระบบเลกาซีรุ่นเก่า และที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติใหม่ในโพลิซีหรือวัฒนธรรมขององค์กร บ่อยครั้งที่ผู้ใช้งานจะพบว่าระบบ ERP ที่ Implementไปนั้นไม่ตอบสนองความต้องการในการทำงานของเขา เช่น ไม่สามารถติดตามข้อมูลการผลิตได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างบริษัทที่นำระบบ ERP มาใช้

1.UC – เป็นบริษัทที่ผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ สินค้าของบริษัทมีหลากหลายอย่าง ทั้ง Logic Devices , Memory, Mass Storage, ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์, อุปกรณ์ Networking ฯลฯ ในต้นทศวรรษที่ 1990 ทางบริษัทฯ ไม่พอใจระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการระบบการผลิตและกระจายสินค้า โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบทันทีทันใด รวมถึงมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและซ้ำซ้อน ผู้บริหารไม่สามารถได้ข้อมูลแบบ Real Time ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบบั่นทอนความสามารถของบริษัทในการจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้า โดยในปี 1993 ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ ERP ระบบใหม่เชื่อมโยงข้อมูลของการวางแผน การจัดการคำสั่งลูกค้า การจัดซื้อ และการผลิต ได้ดีมากขึ้น
IFS Solution Thai.jpg
       2.ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย – ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างและบริหารโรงงานเชิงอนุรักษ์ได้ใช้ไอเอ ฟเอส แอ็พพลิเคชั่นที่เป็นระบบ ERP แบบครบวงจร มุ่งเน้นการบริหารงานโครงการและให้บริษัทเข้าสู่สากล ทำให้บริษัททำงานได้อย่างเป็นมาตรฐานมากขึ้นด้วยระบบ ERP ที่มีการเชื่อมต่อระบบของสาขาทั่วโลก เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการทำงาน
Somboon.jpg
     3.บริษัทสมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี – เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพลาข้าง ด้วยระยะเวลาการทำธุรกิจ พิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระดับสากล ที่สำคัญกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่นำระบบ ERP ของ SAP ไปใช้งานเพื่อทดแทนระบบงานเดิม ในการนำ SAP มาใช้ในองค์กร เพราะต้องการนำระบบ ERP มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ เรียกดูข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ต้องใช้เวลางาน
TTIS.jpg
4.บริษัท ไทยแลนด์ เทรดดิ้ง อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด – ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์โดยมุ่งเน้นทางด้านสิ่งทอเป็นหลัก ะบบเก่า ของบริษัทฯ มีปัญหาค่อนข้างมาก เช่น ปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความซับซ้อนของ โปรแกรม ความซับซ้อนของข้อมูล จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการสร้างระบบ ERP ขึ้น จะคำนึงถึง 4 ส่วนใหญ่ๆ ของระบบเท่านั้น คือ ระบบงานขาย ระบบลูกค้า คลังสินค้า ให้เข้ากับความต้องการของบริษัท เมื่อนำระบบ ERP มาใช้พบว่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ใช้งานง่าย สะดวก
tot.png
      5.ทีโอที – บริษัท ทีโอที ได้มีการนำระบบ ERP มาใช้งานโดยใช้ระบบ SAP ก่อนที่จะมาใช้ระบบ SAP นั้น บริษัทใช้ระบบ Manual ซึ่งมีความล้าช้า บริษัทจึงนำระบบใหม่เข้ามาใช้โดยใช้โปรแกรม SAP ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
crystalsoft.jpg
       6.บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ FORMA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Client / Server เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมาก และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง ทีมงานบริหารของคริสตอลซอฟท์มีความคิดที่จะใช้ระบบ ERPที่มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ FORMULA ERP นสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานจึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ FORMA ERP ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือ FORMA TRD สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป
dunkin donut.jpg
      7.ดันกิ้นโดนัท – ระบบ ERP ถูกนำมาช่วยในการจัดการวัตถุดิบให้มีจำนวนพอเหมาะกับความต้องการของลูกค้าใน แต่ละร้าน ซึ่งช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีของเหลือค้างสต็อก ระบบ ERP ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงและเก็บข้อมูลของสาขาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ฝ่ายการตลาดสามารถรับรู้ข้อมูลการขายของแต่ละร้านในช่วงเวลาต่างๆได้ ทันทีโดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และกำหนดรายการส่งเสริมการขายได้อย่างรวด เร็ว และนำข้อมูลมาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการบริหารได้อย่าง ทันท่วงที
      8.เกรซ ออฟ อาร์ท – ผลิตอัญมณีไทยขนาดกลางโดนแรงกดดันจากการแข่งขันจนรายได้ถดถอยต่อเนื่อง ทำให้ต้องตัดสินใจปรับกลยุทธ์ธุรกิจจากการรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของ ลูกค้า มาเป็นการออกแบบเครื่องประดับด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นของตนเองแล้วนำไปเสนอขาย ให้ลูกค้าแทน และได้มีการนำระบบไอทีเข้าช่วย ระบบที่ใช้ ก็คือ ERP ระบบดังกล่าวได้เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ คือ ตั้งแต่การบริหารจัดการระบบสต็อกวัตถุดิบ ไปจนถึงระหว่างกระบวนการผลิตที่ขั้นตอนการผลิต ด้วยระบบ ERP บริษัทสามารถมีระบบบริหารทรัพยากรในการผลิตซึ่งก็คือวัตถุดิบที่อยู่มากกว่า 10,000 ชนิด ได้แก่เพชร พลอย และหิน ในขนาด สีและเฉด รูปร่าง และคุณภาพ ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอีอาร์พีนี้ช่วยให้ บริษัทสามารถเห็นสถานะของสต็อกแบบเรียลไทม์ ทำให้รู้ว่าวัตถุดิบตัวไหนที่ต้องสั่งเพิ่มบ้าง หรือต้องเตรียมสั่งเพิ่มเมื่อใด เมื่อระบบคอมพิวเตอร์คำนวณให้จากปริมาณออร์เดอร์ที่เข้ามา
PAT_logo.jpg
     9.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) – ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของ กิจการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน โดยเปิดให้บริการต่าง ๆ มากมาย เช่น บริการให้เช่าสถานที่ บริการรับฝากเก็บและบรรจุสินค้าเข้าตู้เพื่อการส่งออก บริการกองพัสดุ บริการขุดลอกร่องน้ำ บริการพื้นที่จอดรถ และบริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปด้าน ERP มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP ได้เข้ามารปรับข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน การปรับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล รวมทั้งแผนกฝึกอบรมผู้ใช้งาน เพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้วยระบบ ERP ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ของ กทท. ให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่สามารถใช้พื้นฐานข้อมูลเดียวกันอย่างมี ประสิทธิภาพ

ที่มา http://www.baanjomyut.com/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s